Otevřít
Rolovat

Koupelna

Chess Mate

Horká šachová partie.

Detaily projektu

O projektu

Proč by se jeho a její šachová partie nemohla změnit v příjemnou horkou koupel a naopak? Proč by se barvy v koupelně nemohly nést v něčem neortodoxním, v něčem nezvyklém? Proč by se z koupelny nemohlo stát místo, kde se děje o něco víc než jen hygiena a relaxace? Proč by se ve vašem osobním spa nemohlo tvořit a hrát si? Proč si nevybavit prostor v prvcích například jako z Burgbad katalogu?

Typ stavby
Vizualizace
lokace
Virtuální
služby
Virtuální
realizace
Virtuální

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.